1/2
Έλεγχος του OSIO CAR AUDIO PLAYER screenshot 0
Έλεγχος του OSIO CAR AUDIO PLAYER screenshot 1
Έλεγχος του OSIO CAR AUDIO PLAYER Icon

Έλεγχος του OSIO CAR AUDIO PLAYER

CAR STEREO APP PROVIDER
Trustable Ranking IconTrusted
1K+Downloads
2.5MBSize
Android Version Icon4.0.1 - 4.0.2+
Android Version
4.6(30-10-2020)Latest version
-
(0 Reviews)
Age ratingPEGI-3
DetailsReviewsVersionsInfo
1/2

Description of Έλεγχος του OSIO CAR AUDIO PLAYER

μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας από το Google Play Store ώστε να ελέγχετε τη συσκευή του αυτοκινήτου σας μέσω του κινητού σας (μόνο για συσκευές Android). Έχετε τη δυνατότητα για τα εξής:

1. Αυξομείωση της έντασης

2. Ρύθμιση Πρίμα/Μπάσα/Balance

3. Μετακίνηση εμπρός/πίσω ένα μουσικό κομμάτι σε λειτουργία ΜΡ3

4. Μετακίνηση εμπρός/πίσω σε ραδιοφωνικό σταθμό

5. Αλλαγή μπάντας ραδιοφώνου

6. Αλλαγή κατάστασης RADIO – USB –SD/MSD – AUX – BT

7. Εναλλαγή σε λειτουργία ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ (PLAY/PAUSE)

you can download the app on your mobile from the Google Play Store to control your car device via your mobile phone (Android devices only). You have the option of:

1. Increase the volume

2. Treble / Bass / Balance setting

3. Move a track in MP3 / MP3 mode

4. Move forward / backward to a radio station

5. Change the radio band

6. Status change RADIO - USB -SD / MSD-AUX-BT

7. Switching on PLAY / PAUSE


Έλεγχος του OSIO CAR AUDIO PLAYER - Version 4.6

(30-10-2020)
Other versions
What's newΕλέγξτε το OSIO CAR AUDIO PLAYER από την GOOGLE APP μέσω του Android κινητού σας

There are no reviews or ratings yet! To leave the first one please

-
0 Reviews
5
4
3
2
1
Info Trust Icon
Good App GuaranteedThis app passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.

Έλεγχος του OSIO CAR AUDIO PLAYER - APK Information

APK Version: 4.6Package: com.sz.easyway.ewaylink.osio
Android compatability: 4.0.1 - 4.0.2+ (Ice Cream Sandwich)
Developer:CAR STEREO APP PROVIDERPermissions:6
Name: Έλεγχος του OSIO CAR AUDIO PLAYERSize: 2.5 MBDownloads: 130Version : 4.6Release Date: 2022-04-27 01:02:33Min Screen: SMALLSupported CPU:
Package ID: com.sz.easyway.ewaylink.osioSHA1 Signature: 3A:4F:8E:F3:8D:2F:C9:00:CE:F0:A9:1C:BE:DF:EF:FF:7E:A5:A1:B9Developer (CN): AndroidOrganization (O): Google Inc.Local (L): Mountain ViewCountry (C): USState/City (ST): California

Latest Version of Έλεγχος του OSIO CAR AUDIO PLAYER

4.6Trust Icon Versions
30/10/2020
130 downloads2.5 MB Size

Apps in the same category

You may also like...